ASIA - 270

ASIA - 270

ASIA - 270

ASIA - 270

ASIA - 270
ASIA - 270
  • BÓNG TRỤ VỎ NHÔM CHỐNG MƯA 5W - 270

  • BẢO HÀNH: 24 THÁNG
  • Giá: 15.000đ
  • Lượt Xem: 165

Thông tin sản phẩm

BÓNG LED TRỤ VỎ NHÔM XI VÀNG KÍN NƯỚC 5W GIÁ 15.000.
BÓNG LED TRỤ VỎ NHÔM XI VÀNG KÍN NƯỚC 10W GIÁ 18000
BÓNG LED TRỤ VỎ NHÔM XI VÀNG KÍN NƯỚC 15W GIÁ 21000
BÓNG LED TRỤ VỎ NHÔM XI VÀNG KÍN NƯỚC 20W GIÁ 27000

 

 

Bình luận

BÓNG TRỤ VỎ NHÔM CHỐNG MƯA 5W - 270

BÓNG TRỤ VỎ NHÔM CHỐNG MƯA 5W - 270

BÓNG TRỤ VỎ NHÔM CHỐNG MƯA 5W - 270

BÓNG TRỤ VỎ NHÔM CHỐNG MƯA 5W - 270

BÓNG TRỤ VỎ NHÔM CHỐNG MƯA 5W - 270
BÓNG TRỤ VỎ NHÔM CHỐNG MƯA 5W - 270