Hình thức thanh toán

           Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua các Ngân hàng

Các tin khác